web hit counter
Goddess Bagalamukhi Names For Baby Girl

Goddess Bagalamukhi Names

Goddess Bagalamukhi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Bauddhapakhandakhandinyai Namah। ॐ बौद्धपाखण्डखण्डिन्यै नमः।
Om Kalkirupayai Namah। ॐ कल्किरूपायै नमः।
Om Keshavastutayai Namah। ॐ केशवस्तुतायै नमः।
Om Rudrarupayai Namah। ॐ रूद्ररूपायै नमः।
Om Nakshatrapativanditayai Namah। ॐ नक्षत्रपतिवन्दितायै नमः।
Om Naginyai Namah। ॐ नागिन्यै नमः।
Om Nagadhirajatanayayai Namah। ॐ नगाधिराजतनयायै नमः।
Om Nagarajaprapujitayai Namah। ॐ नगराजप्रपूजितायै नमः।
Om Saubhagyadayinyai Namah। ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
Om Sundaryai Namah। ॐ सुन्दर्यै नमः।
Om Mayayai Namah। ॐ मायायै नमः।
Om Stambhinyai Namah। ॐ स्तम्भिन्यै नमः।
Om Siddheshayai Namah। ॐ सिद्धेशायै नमः।
Om Siddhirupinyai Namah। ॐ सिद्धिरूपिण्यै नमः।
Om Paranurupayai Namah। ॐ पराणुरूपायै नमः।
Om Paramayai Namah। ॐ परमायै नमः।
Om Varananayai Namah। ॐ वराननायै नमः।
Om Baladayai Namah। ॐ बलदायै नमः।
Om Bagalayai Namah। ॐ बगलायै नमः।
Om Vishnuvanitayai Namah। ॐ विष्णुवनितायै नमः।
Om Ramayai Namah। ॐ रामायै नमः।
Om Ramaprapujitayai Namah। ॐ रामप्रपूजितायै नमः।
Om Kalakarinyai Namah। ॐ कलकारिण्यै नमः।
Om Buddhirupayai Namah। ॐ बुद्धिरूपायै नमः।
Om Kathinayai Namah। ॐ कठिनायै नमः।
Om Kalyai Namah। ॐ काल्यै नमः।
Om Rudradevatayai Namah। ॐ रूद्रदेवतायै नमः।
Om Nakshatrarupayai Namah। ॐ नक्षत्ररूपायै नमः।
Om Nagarajapravanditayai Namah। ॐ नागराजप्रवन्दितायै नमः।
Om Nageshvaryai Namah। ॐ नागेश्वर्यै नमः।
Om Raktayai Namah। ॐ रक्तायै नमः।
Om Nilayai Namah। ॐ नीलायै नमः।
Om Svargatipradayai Namah। ॐ स्वर्गतिप्रदायै नमः।
Om Riputrasakaryai Namah। ॐ रिपुत्रासकर्यै नमः।
Om Ragadveshakaryai Namah। ॐ रागद्वेषकर्यै नमः।
Om Ratryai Namah। ॐ रात्र्यै नमः।
Om Rauravadhvamsakarinyai Namah। ॐ रौरवध्वंसकारिणयै नमः।
Om Lankanathakulaharayai Namah। ॐ लङ्कानाथकुलहरायै नमः।
Om Maharavanaharinyai Namah। ॐ महारावणहारिण्यै नमः।
Om Varadanaparayanayai Namah। ॐ वरदानपरायणायै नमः।
Om Varadeshapriyai Namah। ॐ वरदेशप्रियायै नमः।
Om Bahudayai Namah। ॐ बहुदायै नमः।
Om Vanyai Namah। ॐ वाण्यै नमः।
Om Pitapushpapriyayai Namah। ॐ पीतपुष्पप्रियायै नमः।
Om Pitaharayai Namah। ॐ पीतहारायै नमः।
Om Brahmarupayai Namah। ॐ ब्रह्मरूपायै नमः।