web hit counter

Jain Samvat

Jain Samvat 2017

Jain Samvat 2017

This page has collection of jain samvat calendar in year 2017. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2017. Jain Samvat 2017 Date Name January,2017 1 Tristuti New Year Day  6 Ashtami tithi (S)  8 Sambh Dasami (Orrisa)  9 Rohini Vrat  11 Chodas tithi (S)  12 Magh Snan Start  13 Lohiri  14 Pongal (Tamilnadu) Magh Bihu ... »

Jain Samvat 2018

Jain Samvat 2018

This page has collection of jain samvat calendar in year 2018. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2018. Jain Samvat 2018 Date Name January,2018 1 Chodas tithi (S), New Year Day  2 Magh Snan Start  5 Sankashta Chaturthi  9 Ashtami tithi (K)  13 Lohiri Til Dwadashi  14 Pongal (Tamilnadu) Meru Trayodashi Magh Bihu (... »

Jain Samvat 2019

Jain Samvat 2019

This page has collection of jain samvat calendar in year 2019. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2019. Jain Samvat 2019 Date Name January,2019 1 Parshvanath Jayanti, New Year Day  4 Chodas tithi (K)  5 Vakula Amavasya (Orrisa)  9 Tristuti  13 Lohiri  14 Ashtami tithi (S) Magh Bihu (Assam) Makar Sankranti  15 Pon... »

Jain Samvat 2020

Jain Samvat 2020

This page has collection of jain samvat calendar in year 2020. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2020. Jain Samvat 2020 Date Name January,2020 1 New Year Day  3 Ashtami tithi (S)  5 Sambh Dasami (Orrisa)  8 Rohini Vrat  9 Chodas tithi (S)  10 Magh Snan Start  13 Lohiri Sankashta Chaturthi  14 Makar Sankranti  15... »

Jain Samvat 2021

Jain Samvat 2021

This page has collection of jain samvat calendar in year 2021. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2021. Jain Samvat 2021 Date Name January,2021 1 New Year Day  6 Ashtami tithi (K)  9 Parshvanath Jayanti  12 Chodas tithi (K)  13 Lohiri Vakula Amavasya (Orrisa)  14 Pongal (Tamilnadu) Magh Bihu (Assam) Makar Sankran... »

Jain Samvat 2022

Jain Samvat 2022

This page has collection of jain samvat calendar in year 2022. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2022. Jain Samvat 2022 Date Name January,2022 1 Chodas tithi (K), New Year Day  2 Vakula Amavasya (Orrisa)  5 Tristuti  10 Ashtami tithi (S)  12 Sambh Dasami (Orrisa)  13 Lohiri  14 Pongal (Tamilnadu) Rohini Vrat Mag... »

Jain Samvat 2023

Jain Samvat 2023

This page has collection of jain samvat calendar in year 2023. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2023. Jain Samvat 2023 Date Name January,2023 1 Sambh Dasami (Orrisa), New Year Day  4 Rohini Vrat  5 Chodas tithi (S)  6 Magh Snan Start  10 Sankashta Chaturthi  13 Lohiri  14 Magh Bihu (Assam) Makar Sankranti  15 P... »

Jain Samvat 2024

Jain Samvat 2024

This page has collection of jain samvat calendar in year 2024. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2024. Jain Samvat 2024 Date Name January,2024 1 New Year Day  4 Ashtami tithi (K)  7 Parshvanath Jayanti  10 Chodas tithi (K)  11 Vakula Amavasya (Orrisa)  13 Lohiri  14 Tristuti Makar Sankranti  15 Pongal (Tamilnadu... »

Jain Samvat 2025

Jain Samvat 2025

This page has collection of jain samvat calendar in year 2025. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2025. Jain Samvat 2025 Date Name January,2025 1 New Year Day  2 Tristuti  7 Ashtami tithi (S)  9 Sambh Dasami (Orrisa)  11 Rohini Vrat  12 Chodas tithi (S)  13 Lohiri Magh Snan Start  14 Pongal (Tamilnadu), Magh Bihu... »

Jain Samvat 2026

Jain Samvat 2026

This page has collection of jain samvat calendar in year 2026. This list includes magh snan, pongal, akshay tritiya and ganga dashahara. Below table contains jain samvat dates in year 2026. Jain Samvat 2026 Date Name January,2026 1 Rohini Vrat New Year Day  2 Chodas tithi (S)  3 Magh Snan Start  6 Sankashta Chaturthi  10 Ashtami tithi (K)  13 Lohiri  14 Pongal (Tamilnadu) Magh Bihu (Assam) Makar S... »