Jain Festival Calendar 2019

This page has list of all festivals in Jain calendar in year 2019. This list of festivals includes shitalnath janma tapa, maryada mahotsava and jyeshtha jinwar vrat. Below table contains Jain Parv dates in year 2019.

Jain Parv 2019

Date Name

January,2019

1/1/2019 Parshvanath Jayanti
9/1/2019 Yatindra Sureshwar Diwas
  Tristuti
13/01/2019 Shri Rajendra Surishwar Diwas
   

February,2019

1/2/2019 Shitalnath Janma Tapa
2/2/2019 Meru Trayodashi
  Adinath Nirvana Kalyanak
3/2/2019 Rishabhdev Moksha
9/2/2019 Dashlakshan (3/3) Start
12/2/2019 Maryada Mahotsava
18/02/2019 Shri Jitendra Rath Yatra
  Dashlakshan (3/3) End
   

March,2019

14/03/2019 Ashtanhika (3/3) Start
21/03/2019 Ashtanhika (3/3) End
   

April,2019

9/4/2019 Dashlakshan (1/3) Start
12/4/2019 Ayambil Oli Start
17/04/2019 Mahavir Jayanti
18/04/2019 Dashlakshan (1/3) End
19/04/2019 Ayambil Oli End
   

May,2019

14/05/2019 Shri Mahavir Swami Kaivalya Gyan Divas
19/05/2019 Jyeshtha Jinwar Vrat Start
31/05/2019 Shri Anantnath Janma Tap
   

June,2019

17/06/2019 Jyeshtha Jinwar Vrat End
   

July,2019

9/7/2019 Ashtanhika (1/3) Start
15/07/2019 Chaumasi Chodas
16/07/2019 Ashtanhika (1/3) End
   

August,2019

7/8/2019 Parshvanath Moksha
31/08/2019 Kalpasutra Paath
  Samvatsari
   

September,2019

1/9/2019 Tailadhar Tapa
3/9/2019 Kshamavani Parva
  Dashlakshan (2/3) Start
12/9/2019 Dashlakshan (2/3) End
   

October,2019

4/10/2019 Ayambil Oli Start
13/10/2019 Ayambil Oli End
26/10/2019 Shri Padma Prabhu Janma Tapa
28/10/2019 Mahavir Nirvana
   

November,2019

1/11/2019 Gyan Panchami/ Saubhagya Panchami
4/11/2019 Ashtanhika (2/3) Start
12/11/2019 Ashtanhika (2/3) End
22/11/2019 Mahavir Swami Deeksha
   

December,2019

7/12/2019 Mauni Ekadashi
   

Free and Best Jain Festival for Year 2019 Ends Here.

Scroll to Top
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}