Jain Festival Calendar 2021

This page has list of all festivals in Jain calendar in year 2021. This list of festivals includes shitalnath janma tapa, maryada mahotsava and jyeshtha jinwar vrat. Below table contains Jain Parv dates in year 2021.

Jain Parv 2021

Date Name

January,2021

9/1/2021 Parshvanath Jayanti
16/01/2021 Yatindra Sureshwar Diwas
  Tristuti
20/01/2021 Shri Rajendra Surishwar Diwas
   

February,2021

8/2/2021 Shitalnath Janma Tapa
9/2/2021 Meru Trayodashi
  Adinath Nirvana Kalyanak
10/2/2021 Rishabhdev Moksha
16/02/2021 Dashlakshan (3/3) Start
18/02/2021 Maryada Mahotsava
26/02/2021 Shri Jitendra Rath Yatra
  Dashlakshan (3/3) End
   

March,2021

21/03/2021 Ashtanhika (3/3) Start
28/03/2021 Ashtanhika (3/3) End
   

April,2021

17/04/2021 Dashlakshan (1/3) Start
19/04/2021 Ayambil Oli Start
25/04/2021 Mahavir Jayanti
26/04/2021 Dashlakshan (1/3) End
27/04/2021 Ayambil Oli End
   

May,2021

22/05/2021 Shri Mahavir Swami Kaivalya Gyan Divas
27/05/2021 Jyeshtha Jinwar Vrat Start
   

June,2021

7/6/2021 Shri Anantnath Janma Tap
24/06/2021 Jyeshtha Jinwar Vrat End
   

July,2021

17/07/2021 Ashtanhika (1/3) Start
23/07/2021 Chaumasi Chodas
24/07/2021 Ashtanhika (1/3) End
   

August,2021

15/08/2021 Parshvanath Moksha
   

September,2021

7/9/2021 Kalpasutra Paath
  Samvatsari
8/9/2021 Tailadhar Tapa
10/9/2021 Dashlakshan (2/3) Start
11/9/2021 Kshamavani Parva
19/09/2021 Dashlakshan (2/3) End
   

October,2021

11/10/2021 Ayambil Oli Start
20/10/2021 Ayambil Oli End
   

November,2021

3/11/2021 Shri Padma Prabhu Janma Tapa
4/11/2021 Mahavir Nirvana
9/11/2021 Gyan Panchami/ Saubhagya Panchami
11/11/2021 Ashtanhika (2/3) Start
19/11/2021 Ashtanhika (2/3) End
29/11/2021 Mahavir Swami Deeksha
   

December,2021

14/12/2021 Mauni Ekadashi
   

Free and Best Jain Festival for Year 2021 Ends Here.

Scroll to Top
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}