Jain Festival Calendar 2022

This page has list of all festivals in Jain calendar in year 2022. This list of festivals includes shitalnath janma tapa, maryada mahotsava and jyeshtha jinwar vrat. Below table contains Jain Parv dates in year 2022.

Jain Parv 2022

Date Name

January,2022

5/1/2022 Yatindra Sureshwar Diwas
  Tristuti
9/1/2022 Shri Rajendra Surishwar Diwas
29/01/2022 Shitalnath Janma Tapa
30/01/2022 Meru Trayodashi
  Adinath Nirvana Kalyanak
31/01/2022 Rishabhdev Moksha
   

February,2022

5/2/2022 Dashlakshan (3/3) Start
7/2/2022 Maryada Mahotsava
15/02/2022 Shri Jitendra Rath Yatra
  Dashlakshan (3/3) End
   

March,2022

10/3/2022 Ashtanhika (3/3) Start
18/03/2022 Ashtanhika (3/3) End
   

April,2022

6/4/2022 Dashlakshan (1/3) Start
8/4/2022 Ayambil Oli Start
14/04/2022 Mahavir Jayanti
15/04/2022 Dashlakshan (1/3) End
16/04/2022 Ayambil Oli End
   

May,2022

11/5/2022 Shri Mahavir Swami Kaivalya Gyan Divas
17/05/2022 Jyeshtha Jinwar Vrat Start
27/05/2022 Shri Anantnath Janma Tap
   

June,2022

14/06/2022 Jyeshtha Jinwar Vrat End
   

July,2022

6/7/2022 Ashtanhika (1/3) Start
12/7/2022 Chaumasi Chodas
13/07/2022 Ashtanhika (1/3) End
   

August,2022

4/8/2022 Parshvanath Moksha
28/08/2022 Kalpasutra Paath
  Samvatsari
29/08/2022 Tailadhar Tapa
31/08/2022 Dashlakshan (2/3) Start
   

September,2022

1/9/2022 Kshamavani Parva
9/9/2022 Dashlakshan (2/3) End
   

October,2022

1/10/2022 Ayambil Oli Start
9/10/2022 Ayambil Oli End
23/10/2022 Shri Padma Prabhu Janma Tapa
25/10/2022 Mahavir Nirvana
29/10/2022 Gyan Panchami/ Saubhagya Panchami
   

November,2022

1/11/2022 Ashtanhika (2/3) Start
8/11/2022 Ashtanhika (2/3) End
19/11/2022 Mahavir Swami Deeksha
   

December,2022

3/12/2022 Mauni Ekadashi
19/12/2022 Parshvanath Jayanti
   

Free and Best Jain Festival for Year 2022 Ends Here.

Scroll to Top
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}