Lord Mangala Names

Lord Mangala Names

Lord Mangala Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Mananiyaya Namah। ॐ माननीयाय नमः।
Om Dayakaraya Namah। ॐ दयाकराय नमः।
Om Vakrastambhadigamanaya Namah। ॐ वक्रस्तम्भादिगमनाय नमः।
Om Varenyaya Namah। ॐ वरेण्याय नमः।
Om Kshatravarjitaya Namah। ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः।
Om Kshayavriddhivinirmuktaya Namah। ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः।
Om Nakshatrarashisancharaya Namah। ॐ नक्षत्रराशिसञ्चाराय नमः।
Om Nanabhayanikrintanaya Namah। ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः।
Om Shatruhantre Namah। ॐ शत्रुहन्त्रे नमः।
Om Shamopetaya Namah। ॐ शमोपेताय नमः।
Om Dushcheshtavarakaya Namah। ॐ दुश्चेष्टवारकाय नमः।
Om Dukhabhanjanaya Namah। ॐ दुःखभञ्जनाय नमः।
Om Raktambaraya Namah। ॐ रक्ताम्बराय नमः।
Om Raktavapushe Namah। ॐ रक्तवपुषे नमः।
Om Tarkikaya Namah। ॐ तार्किकाय नमः।
Om Tamasadharaya Namah। ॐ तामसाधाराय नमः।
Om Angarakaya Namah। ॐ अङ्गारकाय नमः।
Om Avantideshadhishaya Namah। ॐ अवन्तीदेशाधीशाय नमः।
Om Shuchaye Namah। ॐ शुचये नमः।
Om Shuchikaraya Namah। ॐ शुचिकराय नमः।
Om Sarvabhishtaphalapradaya Namah। ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।
Om Shuraya Namah। ॐ शूराय नमः।
Om Shuchivashyaya Namah। ॐ शुचिवश्याय नमः।
Om Janardanaya Namah। ॐ जनार्दनाय नमः।
Om Suryayamyapradeshasthaya Namah। ॐ सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय नमः।
Om Tapaswine Namah। ॐ तपस्विने नमः।
Om Tamralochanaya Namah। ॐ ताम्रलोचनाय नमः।
Om Bhaktapalanatatparaya Namah। ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah। ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Durdharaya Namah। ॐ दुर्धराय नमः।
Om Haraye Namah। ॐ हरये नमः।
Om Sharanagataposhanaya Namah। ॐ शरणागतपोषनाय नमः।
Om Sahasine Namah। ॐ साहसिने नमः।
Om Vandarujanamandaraya Namah। ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः।
Om Vakrakunchitamurdhajaya Namah। ॐ वक्रकुञ्चितमूर्धजाय नमः।
Om Kshamayuktaya Namah। ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
Om Vichakshanaya Namah। ॐ विचक्षणाय नमः।
Om Varadaya Namah। ॐ वरदाय नमः।
Om Sukhine Namah। ॐ सुखिने नमः।
Om Manadaya Namah। ॐ मानदाय नमः।
Om Aparvanaya Namah। ॐ अपर्वणाय नमः।
Om Mahisutaya Namah। ॐ महीसुताय नमः।
Om Mahabhagaya Namah। ॐ महाभागाय नमः।
Om Maharaudraya Namah। ॐ महारौद्राय नमः।
Om Mahabhadraya Namah। ॐ महाभद्राय नमः।
Om Subrahmanyaya Namah। ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।

Lord Mangala Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Sukhapradaya Namah। ॐ सुखप्रदाय नमः।
Om Nakshatrachakrasancharine Namah। ॐ नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे नमः।
Om Kshatrapaya Namah। ॐ क्षत्रपाय नमः।
Om Vijvaraya Namah। ॐ विज्वराय नमः।
Om Vishvakaranaya Namah। ॐ विश्वकारणाय नमः।
Om Bhavyaphaladaya Namah। ॐ भव्यफलदाय नमः।
Om Bhaktabhayavarapradaya Namah। ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः।
Om Shishtapujyaya Namah। ॐ शिष्टपूज्याय नमः।
Om Sarvakashtanivarakaya Namah। ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः।
Om Bhusutaya Namah। ॐ भूसुताय नमः।
Om Bhavyabhushanaya Namah। ॐ भव्यभूषणाय नमः।
Om Shaktaya Namah। ॐ शाक्ताय नमः।
Om Shastravidyavisharadaya Namah। ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः।
Om Gunavibhushanaya Namah। ॐ गुणविभूषणाय नमः।
Om Asrije Namah। ॐ असृजे नमः।
Om Trikonamandalagataya Namah। ॐ त्रिकोणमण्डलगताय नमः।
Om Tridashadhipasannutaya Namah। ॐ त्रिदशाधिपसन्नुताय नमः।
Om Sukhapradaya Namah। ॐ सुखप्रदाय नमः।
Om Surupakshaya Namah। ॐ सुरूपाक्षाय नमः।
Om Mangalaya Namah। ॐ मङ्गलाय नमः।
Om Mangalapradaya Namah। ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
Om Kruraya Namah। ॐ क्रूराय नमः।
Om Tapatrayavivarjitaya Namah। ॐ तापत्रयविवर्जिताय नमः।
Om Virabhadraya Namah। ॐ वीरभद्राय नमः।
Om Virupakshaya Namah। ॐ विरूपाक्षाय नमः।
Om Akshinaphaladaya Namah। ॐ अक्षीणफलदाय नमः।
Om Chaturvargaphalapradaya Namah। ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः।
Om Kamaniyaya Namah। ॐ कमनीयाय नमः।
Om Dayasaraya Namah। ॐ दयासाराय नमः।
Om Sadgunadhyakshaya Namah। ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः।
Om Sadhave Namah। ॐ साधवे नमः।
Om Dusvapnahantre Namah। ॐ दुःस्वप्नहन्त्रे नमः।
Om Durdharshaya Namah। ॐ दुर्धर्षाय नमः।
Om Gadadharine Namah। ॐ गदाधारिणे नमः।
Om Meshavahaya Namah। ॐ मेषवाहाय नमः।
Om Taptakanchanasankashaya Namah। ॐ तप्तकाञ्चनसङ्काशाय नमः।
Om Raktakinjalkasannibhaya Namah। ॐ रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय नमः।
Om Ghune Namah। ॐ घुने नमः।
Om Yauvanaya Namah। ॐ यौवनाय नमः।
Om Shubhavahaya Namah। ॐ शुभावहाय नमः।
Om Meshavrishchikarashishaya Namah। ॐ मेषवृश्चिकराशीशाय नमः।
Om Yamyaharinmukhaya Namah। ॐ याम्यहरिन्मुखाय नमः।
Om Yamyadingmukhaya Namah। ॐ याम्यदिङ्मुखाय नमः।
Om Medhavine Namah। ॐ मेधाविने नमः।
Om Mitabhashanaya Namah। ॐ मितभाषणाय नमः।
Om Gotradhidevaya Namah। ॐ गोत्राधिदेवाय नमः।
Om Gomadhyacharaya Namah। ॐ गोमध्यचराय नमः।
Om Mitashanaya Namah। ॐ मिताशनाय नमः।
Om Shaktishuladharaya Namah। ॐ शक्तिशूलधराय नमः।
Om Dushtagarvavimochanaya Namah। ॐ दुष्टगर्वविमोचनाय नमः।
Om Bharadwajakulodbhutaya Namah। ॐ भरद्वाजकुलोद्भूताय नमः।
Om Samaradurjayaya Namah। ॐ समरदुर्जयाय नमः।
Om Dushtaduraya Namah। ॐ दुष्टदूराय नमः।
Om Kanatkanakabhushanaya Namah। ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः।
Om Bhayaghnaya Namah। ॐ भयघ्नाय नमः।
Om Vitaragaya Namah। ॐ वीतरागाय नमः।
Om Vitabhayaya Namah। ॐ वीतभयाय नमः।
Om Vidurasthaya Namah। ॐ विदूरस्थाय नमः।
Om Vibhavasave Namah। ॐ विभावसवे नमः।
Om Supratipaya Namah। ॐ सुप्रतीपाय नमः।
Om Sutamrakshaya Namah। ॐ सुताम्राक्षाय नमः।
Om Mahabalaparakramaya Namah। ॐ महाबलपराक्रमाय नमः।
Om Mahashuraya Namah। ॐ महाशूराय नमः।
Om Mahaviraya Namah। ॐ महावीराय नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published