Goddess Dhairya Lakshmi Names

Goddess Dhairya Lakshmi Names

 

Goddess Dhairya Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Shrim Hrim Klim Vishweshayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं विश्वेशायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Viramatre Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वीरमात्रे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ramamurtyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं राममूर्त्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Raginyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रागिण्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bahudayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बाहुदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Mukhyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मुख्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Pakashasanayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पाकशासनायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Parashupriyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं परशुप्रियायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Naukayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नौकायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nilameghasamaprabhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नीलमेघसमप्रभायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Tomarayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तोमरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Tushtyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तुष्ट्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chhadmadaityavinashinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं छद्मदैत्यविनाशिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jayayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chandrayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चन्द्रायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kaminyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कामिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kuntahastayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुन्तहस्तायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Alakshyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अलक्ष्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Advaitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अद्वैतायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhairyalakshmyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Apurvayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अपूर्वायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Virashriye Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वीरश्रियै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Vaishnavyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वैष्णव्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ragajnayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रागज्ञायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ragavallabhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रागवल्लभायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Mokshadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मोक्षदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Minarupinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मीनरूपिण्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Balipriyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बलिप्रियायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Baladayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बलदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Navyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नव्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nilambarayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नीलाम्बरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhanurdharayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धनुर्धरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhenukayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धेनुकायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jayantyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जयन्त्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jayadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जयदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Charave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चारवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chandraprabhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चन्द्रप्रभायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kulavidyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुलविद्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kaulikyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कौलिक्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Adilakshmyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं आदिलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ishanavaradayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ईशानवरदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Anadyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अनाद्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Adirishwaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अदिरीश्वर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shuchyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शुच्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shraddhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रद्धायै नमः।

 

Goddess Dhairya Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Shrim Hrim Klim Ratnagarbhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रत्नगर्भायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ratnakhanyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रत्नखन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yajnayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यज्ञायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yajnangayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यज्ञाङ्गायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Balikayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बालिकायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Balayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बालायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nakhajvalayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नखज्वालायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nalinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नलिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhwajinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ध्वजिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhirayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धीरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jagattrayahitaishinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jatarupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जातरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chanchave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चञ्चवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chaturashramapujitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चतुराश्रमपूजितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kavyashaktyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं काव्यशक्त्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kalatmikayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कलात्मिकायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Indirayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं इन्दिरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Unnatakarayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं उन्नताकारायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shonakshyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शोणाक्ष्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Sheshavanditayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शेषवन्दितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Hayagrivatanave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं हयग्रीवतनवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Rakshasyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं राक्षस्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Lakshanadhyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लक्षणाढ्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yajnakamadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यज्ञकामदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yajnarupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यज्ञरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Badaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बदर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Balashalinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बलशालिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Paratmikayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं परात्मिकायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Parapavadasanhartryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं परापवादसंहर्त्र्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhulidhwantaharayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धूलिध्वान्तहरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhvanaye Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ध्वनये नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jyotsnayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ज्योत्स्नायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Janatayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जनतायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chityai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चित्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Goswarupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गोस्वरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Khecharyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खेचर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Khetakamadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खेटकामदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Uddhatamadapahayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं उद्धटमदापहायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kruddhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्रुद्धायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Abhishtayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अभीष्टायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Atmarupinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं आत्मरूपिण्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shatakshayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शताक्षयै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Hatadanavayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं हतदानवायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Lolarkaparipujitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लोलार्कपरिपूजितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Vetravatyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वेत्रवत्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yajnakartryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यज्ञकर्त्र्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ramanyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रमण्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Balabhadrapriyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बलभद्रप्रियायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Buddhyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं बुद्ध्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Pannagendrashayanayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पन्नगेन्द्रशयनायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Patagendrakritasanayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पतगेन्द्रकृतासनायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhyeyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ध्येयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dhanyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धन्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Tarayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तारायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Tripadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gautamakhyamunistutayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गौतमाख्यमुनिस्तुतायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ganapriyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गानप्रियायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Goptryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गोप्त्र्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gunadhyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गुणाढ्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Krishangyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृशाङ्ग्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kayavarjitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कायवर्जितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Aprameyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अप्रमेयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Arunayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अरुणायै नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published