Shubh Muhurat To Renovate A House July 2024

This page provides shubh muhurat to renovate a house in july 2024. This page provides you which date is good and which is bad to renovate a house. Below chart contains the auspicious days of the year to renovate a house in july 2024.

Date Day Time From To % Tithi Rasi Nak Yoga Karan Sun Sign Mon Hse
July,2024
03-07-2024 Wednesday 07:41 09:21 72% K 13 Taurus Rohini Shool Gara Gemini 11
09:21 09:31 81% K 13 Taurus Rohini Shool Gara Gemini 10
11:38 13:54 79% K 13 Taurus Rohini Gand Gara Gemini 9
16:14 18:32 81% K 13 Taurus Rohini Gand Gara Gemini 7
07-07-2024 Sunday 06:44 09:05 87% S 2 Cancer Pushya Harshan Balava Gemini 1
11:22 13:38 93% S 2 Cancer Pushya Harshan Balava Gemini 11
13:38 15:58 87% S 2 Cancer Pushya Harshan Balava Gemini 10
15:58 17:09 95% S 2 Cancer Pushya Harshan Balava Gemini 9
11-07-2024 Thursday 13:34 15:42 87% S 6 Leo U Phal Variyan Kaulava Gemini 11
15:42 18:01 95% S 6 Leo U Phal Variyan Kaulava Gemini 10
12-07-2024 Friday 06:25 08:45 81% S 6 Virgo U Phal Parigh Taitila Gemini 3
08:45 11:02 86% S 6 Virgo U Phal Parigh Taitila Gemini 2
11:02 13:03 86% S 6 Virgo U Phal Parigh Taitila Gemini 1
15:38 16:39 89% S 7 Virgo U Phal Parigh Gara Gemini 11
13-07-2024 Saturday 06:21 08:41 81% S 7 Virgo Hasta Shiva Vanij Gemini 3
08:41 10:58 86% S 7 Virgo Hasta Shiva Vanij Gemini 2
10:58 13:15 87% S 7 Virgo Hasta Shiva Vanij Gemini 1
15:34 15:36 89% S 7 Virgo Hasta Shiva Vanij Gemini 11
14-07-2024 Sunday 06:45 08:37 87% S 8 Virgo Chitra Sidha Bava Gemini 3
08:37 09:13 93% S 8 Virgo Chitra Sidha Bava Gemini 2
10:55 13:11 94% S 8 Libra Chitra Sidha Bava Gemini 2
13:11 15:30 86% S 8 Libra Chitra Sidha Bava Gemini 1
17:49 17:56 91% S 8 Libra Chitra Sidha Bava Gemini 11
21-07-2024 Sunday 07:57 08:10 85% Pur Capricorn U Sadha Vishkumb Bava Cancer 7
Muhurat
08:10 10:27 89% Pur Capricorn U Sadha Vishkumb Bava Cancer 6
10:27 12:43 89% Pur Capricorn U Sadha Vishkumb Bava Cancer 5
15:03 16:17 93% Pur Capricorn U Sadha Vishkumb Bava Cancer 3
17:21 19:25 87% K 1 Capricorn U Sadha Vishkumb Balava Cancer 2
22-07-2024 Monday 08:06 10:23 95% K 1 Capricorn Sravna Priti Kaulava Cancer 6
10:23 12:39 95% K 1 Capricorn Sravna Priti Kaulava Cancer 5
14:59 17:17 100% K 2 Capricorn Sravna Priti Taitila Cancer 3
17:17 18:28 94% K 2 Capricorn Sravna Priti Taitila Cancer 2
25-07-2024 Thursday 16:46 17:06 93% K 5 Pisces U Bhad Atigand Taitila Cancer 5
26-07-2024 Friday 10:07 12:24 95% K 6 Pisces U Bhad Sukarma Gara Cancer 7
12:24 13:13 89% K 6 Pisces U Bhad Sukarma Gara Cancer 6
14:43 15:00 100% K 6 Pisces U Bhad Sukarma Vanij Cancer 5
27-07-2024 Saturday 10:53 12:20 89% K 7 Pisces Revati Dhrati Bava Cancer 7
12:20 13:30 82% K 7 Pisces Revati Dhrati Bava Cancer 6
14:39 16:58 93% K 7 Aries Asvini Dhrati Bava Cancer 6
16:58 19:02 87% K 7 Aries Asvini Dhrati Bava Cancer 5
28-07-2024 Sunday 07:42 08:51 89% K 8 Aries Asvini Shool Balava Cancer 9
12:16 12:17 82% K 8 Aries Asvini Shool Kaulava Cancer 7
31-07-2024 Wednesday 07:30 09:48 95% K 11 Taurus Rohini Dhruva Balava Cancer 10
09:48 10:43 95% K 11 Taurus Rohini Dhruva Balava Cancer 9
14:24 14:43 100% K 11 Taurus Mrgsra Dhruva Balava Cancer 7
16:42 18:46 89% K 12 Taurus Mrgsra Vyaghat Kaulava Cancer 6

Shubh Muhurat To Renovate A House for July 2024 Ends Here.