web hit counter

Surya Dev Aarti

Surya Dev Aarti

Surya Dev Aarti

Surya Dev Aarti [box type=”shadow”] Surya dev (English) !! Jai Jai Jai Ravidev, Jai Jai Jai Ravidev, Rajanipati, Madhari Shatlad Jevan Data !! !! Patpad Mann Madukari Hey, Dinman Data, Jag Ke Hey Ravidev, Jai Jai Jai Swadev !! !! Nabh Mandal Ke Vani, Jyoti Prakashak Deva, Nijjan Hit Sukhrashi, Teri Hum Sab Seva !! !! Karte Hai Ravi Dev, Jai Jai Jai Ravidev, Kanak Badan Mann Mohit Ruchi... »